Den medisinske mafia

Å FRAKTE PASSASJERER ER FARLIGERE ENN Å UTVIKLE OG SELGE VAKSINER

Hvorfor er prosessen med å få et fly på vingene mer komplisert enn å lage og selge kjemiske stoffer som skal injiseres i blodet?
En gründer leker med tanken på å få på vingene ett nytt elektrisk sjøfly og dermed sparke igang en ny revolusjon i luftfarten. Men å få dette til, kan ta tid. Bare hør:

Det er litt som å utvikle en ny kreftmedisin. Man må forske og dokumentere.

ICD-10 – Statens våpen mot ulydighet og annen opposisjon

Regimets fremgang eller undergang avhenger av massenes tilslutning og lydighet
Regimets viktigste oppgave er å ikke miste makten. Avvikende tanker og bevegelser i befolkningen kan – dersom de får tilstrekkelig støtte – svekke tilliten til regimet og derved dets makt. Maktbesittelse og konsolidering av makt vil derfor alltid være det viktigste satsingsområdet for ethvert regime, uavhengig av dets autokratiske eller demokratiske utgangspunkt/fundament. Gerhardsen-regimet, Brundtland-regimet, Stoltenberg-regimet eller Solberg-regimet er ingen unntak.

Ansiktsmaske – er det nødvendig og fungerer den?

Den som har evne til å undersøke og tenke selv, vil nok rakst komme frem til samme mer eller mindre kvalifiserte antakelse som meg, nemlig at ansiktsmasken er et fullstendig ubrukelig instrument for å hindre smitte og bedre den generelle folkehelse, og at den tvert imot bidrar til å ødelegge mellommenneskelig samhandling og svekke folkehelsen på nær sagt alle områder.

Tankeløse uttalelser – eller bevisst manipulering?

VG's Elisabeth Skarsbø Moen skriver i sin innledning at en venninne har SMS'et følgende til henne i forbindelse med at Karin Stoltenberg gikk bort:

"Jeg sender henne en takknemlig tanke hver gang jeg leverer barnet en god, trygg og billig barnehage for å kaste meg inn i en berikende dag på jobben som en del av det store samfunnshjulet."

Your Christmas Gift

In the US you will find 3% Hydrogen Peroxide in any drugstore, for a few dollars. I think that’s the case in UK as well. What you have to do is to buy a bottle of this fluid and a syringe (needle) of this type. You need to cut of the end of the needle and file it to make sure that you don’t hurt yourself during the process of the treatment (e.g.

Din Julegave

Det ser ut for at man kan få kjøpt 3% Hydrogen Peroxide på apotek i Norge. Prisen kjenner jeg ikke til. Selv om det selges overalt i USA, til bare et par dollar for en liter, betyr ikke dette at det er like billig i Norge. Apotekene ser ut for å selge stoffet i 100 milliliters flasker. Til din behandling trenger du bare noen milliliter om gangen.

A Christmas gift for 6 to 8 % of you

Orthodox medicine’s “best treatment” is – not particularly unexpected – meant for you to eat; a pill, of course. At the same time as the doctor is treating you, he/she warns you of all the side effects, some pretty serious as liver failure, problem with your sense of taste, etc. Consequently the patient is advised to check the liver now and then during the treatment.

En julegave til 6-8 % av dere

Skolemedisinens ”beste” behandling gis – ikke uventet – i form av piller. Samtidig som legen gir behandlingen, advares pasienten om tildels alvorlige bivirkninger i form av skade på lever og andre organer/sanser. Følgelig blir pasienten anbefalt å sjekke leveren fra tid til annen under behandlingen. Behandlingen for denne lidelsen kan bli lang, meget lang, og muligheten for å bli helt frisk er ikke spesielt stor; bare 60% av de som lar seg behandle med piller kan regne med å være symptomfrie etter noen år.

Straffen for ulydighet

Mennesket – og spesielt menneskemasser – har vist seg å være langt enklere å lede enn noe dyr. Mentalt forstyrrede mennesker har for lengst sett denne svakheten ved mennesket og har følgelig klart å lede sine folk til å slave[1] for dem, og når de har utnyttet og pint sine slaver for det som måtte finnes av energi, ledes de til avgrunnen.