Finans

Tax Justice Network Report 2012 Highlights

“This pirate banking system now launders, shelters, manages and if necessary re-domiciles the riches of many of the worlds worst villains, as well as the tangible and intangible assets and liabilities of many of our wealthiest individuals, alongside our most successful mainstream banks, corporations, shipping companies, insurance companies, accounting firms and law firms.”

*        *        *

Skatt og dobbeltstraff

Tore Lende og Hans Norum er noen av de mange tusen nordmenn som vet hva norske myndigheter urettmessig kan gjøre med et menneskeliv.

Nedenfor skal dere enda en gang få gjøre dere kjent med råten i det norske rettsvesenet, hvor langt armene til ”nettverket” strekker seg, og ikke minst hvor langt de kan gå forbi loven uten at noen tør å ta tak i handlingene og de skyldige.

Skipsreder Pål Ugelstad dømt til to års ubetinget fengsel

Som mange av dere sikkert har fått med dere har Trygve Hegnar/Ketil Sæter og Mats Ektvedt (TV2), utført hva man i politietterforskningstermer vil kalle for ”overkill” mot meg. I innslag etter innslag har de lesset ut av seg den ene løgnen mer ondsinnet enn den andre, helt uten noen form for dokumentasjon eller annet hold i virkeligheten. Dette oppdraget har kostet TV2 og Hegnar flere millioner kroner.

Terra-saken En ny rettsskandale

Jeg tar ingen side her, men jeg ser hva som har skjedd, og det jeg ser må jeg få lov å kommentere.

Domstolene var – jeg sier var – ment å være et vern for enkeltmennesket mot overgrep fra det offentlige og allmennheten. Dette er ikke noe jeg har funnet på. I dette rom var det meningen at begge parter, under den samme lov, med de samme våpen, skulle få lov å angripe og forsvare. Ikke nå lenger.

Hvor ble det av Knut Anders Opstads rettssikkerhet? Han ble utsatt for nesten det samme som meg.

"Ryddegutten" Harald Arnkværn

Harald Arnkværn - advokat og ryddegutt
Harald Arnkværn er i dag bl.a. styreformann i Vinmonopolet, og leder av bedriftsforsamlingen i Orkla. I forbindelse med Orkla's skifte av konsernsjef, samt Vinmonopolets smøreproblemer, fokuserte Aftenposten på advokatens arbeidskapasitet, en kapasitet som etter journalistens vurdering er fire ganger større enn hans egen.

Aftenpostens siste spørsmål til advokaten, og tidligere juridisk sjef for DnC (dagens DnB NOR), var som følger: Hvordan forbereder man seg til sånne jobber?

Banker og nyskapning

Uttalelsen forteller mye om banksjefer og lite om nyskapere. Han kan selvfølgelig se i sine arkiver at mange av de prosjektene de har gitt lån - har gått godt - og der hvor de har avslått lån, har det gått dårlig. Det er imidlertid snakk om et selvoppfyllende profeti. Skal noen føre frem et prosjekt uten brukbar finansiering, så medfører det store ekstrakostander - ågerrente på skatter og avgifter som ikke kan betales i tide og dyre innkjøp. Det medfører store problemer overfor familie og venner og det medfører store og unødige ekstra arbeidsbyrder.

Statsbudsjettets vinnere

Jo jeg ser noen - de som skal lage nye lover og forskrifter. Nå skal investeringsavgiften fjernes og avskrivningsreglene endres - slik at næringslivet skal betale minst like mye som før. Dette betyr at juristene i lovavdelingen får nok å gjøre. Det er nemlig ikke enkle regler som skal endres - de griper inn i svært mye annet.