September 2000

Høy sigarføring

 

"Derfor tok jeg saken"
Amelia Riis sammen med krigshelten, jagerflyveren og flymegleren, konsul Einar Riis, sitter i Oslo Byrett på meget kompromitterende og kanskje avgjørende dokumenter i sin kamp mot staten. Deres prosessfullmektig, advokat Ole Kristian Aabø-Evensen i KPMG Law, åpnet da også med å fortelle retten hva som hadde fått ham til å ta denne saken.

Gigantsak mot staten

Tirsdag den 12 september starter hovedforhandlingene (i Oslo byrett) i en sak som Einar og rederdatteren Amelia Riis reiste mot staten v/Oslo skifterett allerede sommeren 1978.

Under skifterettens forvaltning av rederidødsboet etter Amelia's mor, forsvant alle boets midler ut av landet. Dette førte til at hele Amelia's arv, som var 1/3 av den gang norgeshistoriens største dødsbo, ble borte.

Riis-saken utsatt

Nye dokumenter
Dommeren - byrettsdommer Margarethe Hoff - reiste spørsmål om ikke Riis' advokat, Ole Kristian Aabø-Evensen, KPMG Law, kunne godta RA's fremleggelse av denne nye dokumentmassen, hvor for øvrig brorparten av dokumentene aldri har vært kjent for saksøker.

Det ble mye frem og tilbake, hvor dommeren innså at dokumentene var lagt inn alt for sent, men samtidig argumenterte for at saken må bli best mulig opplyst.