Forsvar - etterretning - sikkerhet

EIENDOMSUTVIKLING KORRUPSJON OG UTTAPPING

Per Olaf Lundteigen – det korrupte kommuneNorge
Kriminelle miljøer innenfor landets finanselite har lenge kunnet skaffe seg plan- og utbyggingstjenester uten at relevant offentlig myndighet har slått ned på eller overhodet har forsøkt å korrigere praksisen. Snarere tvert imot. Hvor utbredt denne type korrupsjon har blitt, bekreftes på en usminket måte av Per Olaf Lundteigen, medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

PST-sjef Jørn Holme må gå

PST-sjef og juristen Holme skal fra høsten av passe på landets kulturarv. Selv om vi nå burde være glade og lettet over at Holme må gå, tror vi ikke et øyeblikk at den nye PST-sjefen vil bli et hakk bedre enn den gamle. Det Norge trenger er en omfattende systemendring (hvor ”embetsadelen” må fjernes), og den får man ikke ved at REX bytter ut en person som har vist sin genuine forakt for norsk lov og rett med en annen.

Avgangen var for så vidt en hyggelig melding selv om motivet for å fjerne Holme antakelig ikke er holdbart.

 

Herman J Berge
Luxembourg