Politikk

Seks års fengsel for Odd Einar Dørum?

Det er ”mektige” folk uten skrupler jeg kjemper mot.

I forbindelse med den offentlige eller semioffentlige sverte-, hat- og torturkampanjen som er iverksatt mot meg, intervjuet TV2’s stjernereporter, Mats Ektvedt, tidligere justisminister Odd Einar Dørum Venstre og En Verden[1] i mai 2007 om hans og min rolle i den såkalte Riis-saken.

Riis-saken en norsk menneskerettstragedie

 

Løsning Stortinget - familien Riis?
I møte den 16 mars 2000 med sekretæren for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Svein Ludvigsen, ble man enig om å overlevere en kort redegjørelse for hovedpunktene i Reksten-Riis saken. Redegjørelsen skulle danne grunnlag for en reell dialog, hvor målet skulle være å finne frem til en løsning mellom Stortinget og familien Riis.