August 2001

Overgrepshysteriet

I justisminister Harlems VG-kronikk av 06.03.01 Overgrep er farlig heter det: Nå kan mannen dømmes for voldtekt selv om han ikke har brukt vold eller trusler om vold. Det kan være nok at han for eksempel har truet med å sette ut rykter om kvinnen, eller truet med skilsmisse. Hvordan skal dette forståes ? Er det fremdeles tale om "voldtekt" og mulig sammenheng mellom "trusler" og angivelig "voldtekt", eller er justisministeren helt på bærtur ? Som mann må man beherske impulskontrollen i disse overgreps- og injurietider. Dynamiske kvinnelige justisministre er ikke å spøke med ! Det skal lite eller ingenting til før kvinner kan være tilbøyelige til å oppleve sin situasjon som "truet": "frykten" kjenner ingen grenser ! av Ole Texmo, free-lancer og litteraturkritiker