Hvem lurer hvem? Påtalemakten beskytter kriminelle miljøer

Time to read
3 minutes
Read so far

Hvem lurer hvem? Påtalemakten beskytter kriminelle miljøer

Tue, 13/01/2009 - 11:58
0 comments

I løpet av de siste årene har jeg levert inn en rekke anmeldelser til riksadvokat Tor-Aksel Busch av personer som er knyttet til det kriminelle nettverket H.M.K. Okkupasjonsberedskap (tidligere Stay Behind), men ingen ting skjer. Hva er årsaken?

Kan det være at anmeldelsene stopper ett eller annet sted i påtalesystemet? I så fall hvor? Og ikke minst, hvorfor?

De fleste anmeldelsene ser ut for å ha blitt delegert ned og tatt hånd om av Anne Margrete Katteland ved Oslo Statsadvokatembeter. Katteland er gift/samboer med advokat Ståle Kihle. Kihle er partner i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & CO. Advokat Per Christian Frich er også advokat og partner i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & CO. Men Frich er ikke bare dét, han er også verge for Inga Nuland, og han var verge for Tore Nuland de siste 15 månedene av Tores liv.

Slik TV2, advokat Cato Schiøtz, Ole Kristian Aabø-Evensen, Ingjald Ørbeck Sørheim, far og sønn Strandskogen, Gro Anette Nuland Rønnov, Geir Gade, Finansavisen/Hegnar m.fl. har lagt opp og organisert operasjonen mot meg og Einar Riis Johansens dødsbo, er det klart at det er store sjanser for at også Frich har blitt involvert i denne operasjonen, og at han derved har interesser i saken, i likhet med – som vi skal se – sin partner Kihle. Men, det er ikke dette Frich-sporet jeg ønsker at dere skal følge, i hvert fall ikke i dag. Før vi går over til Kihle må dere kjenne litt til denne historien:

25. juni 2008 ble jeg flere ganger forsøkt kontaktet av Line Staubo, arving etter rederen Jan Staubo (jf våre artikler relatert til Zero-systemet, se her, her og her). Da jeg omkring 12 timer etter hennes siste e-mail kontaktet henne, som svar på hennes henvendelser, hadde hun blitt truet og avslo derfor min henvendelse med den noe tvilsomme opplysningen at alt (i løpet av noen timer) egentlig hadde ordnet seg. På dette tidspunkt hadde hun kjempet for sin farsarv i nær 5 år. Det var tydelig at noen hadde scannet hennes e-poster fra Monaco til meg i Luxembourg, og umiddelbart hadde reagert mot henne ved å tvinge henne fra å søke hjelp og samtidig true henne til taushet.

Senere i høst ble vi av et vitne i Monaco fortalt at rederarvingen Line Staubo, er truet på livet (Line bruker kodenavn, hvilket jeg fikk av henne (i e-mailen) for i det hele tatt å kunne få kontakt per telefon) og blir forfulgt, også i Monaco, av tre leiemordere?, antakelig hyret inn av dette paramilitære kriminelle norske clandestine nettverket.

Line er så redd for sitt liv at hun ikke tør å bo i høye etasjer (i redsel for defenestration), og hun følger ustanselig med på hvem som beveger seg i nabolaget. Les igjen hvordan dette nettverket opererer for å nå sine resultater her.

25. august 2008, nøyaktig to måneder etter at Line Staubo var blitt truet fra å snakke med meg, blir advokat Ståhle Kile – som altså er samboer eller gift med Katteland hos statsadvokaten og som er partner med Tore Nulands verge – tildelt stillingene som daglig leder og styreleder i Jan Staubo AS, ”rederi”selskapet som har stått ansvarlig for å passe på Staubofamiliens ulovlig bortstuede formue i Viking Schiffsfinanz A.G. den såkalte Viking Bank. Også Kihle har med dette interesse i å få meg fjernet fra å undersøke hvor det ble av Nortraship-milliardene i Sveits. Les mer om Viking Bank her og her. Vi vil komme tilbake med flere artikler omkring Viking Bank, dens eiere og brukere.

Jeg må også legge til at Anne Margrete Katteland er den dommer som avsa dom i sak (spørsmål om gjenopptakelse av voldgiftsdom) mellom Ørbeck Sørheim og advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, hvor SNG investor-svindelen og Ørbeck Sørheims varsel til sitt vitne, Morten Strandskogen, om at politiet satt og ventet på ham utenfor voldgiftsretten og at han derfor burde holde seg unna rettslokalet/gå i skjul, blir tatt opp (i dag ville Ørbeck Sørheim utvilsomt ha blitt dømt for krenkelse av strl §132 a, ved at han gjennom å ringe Strandskogen og varsle ham om at politiet ventet på ham, motarbeidet rettsvesenet). Dommer Katteland – som nå altså sitter hos Statsadvokaten og styrer mine anmeldelser – kjenner til detaljene i SNG-svindelen.

Uavhengig av hva hun kjenner til opptrer hun objektivt sett som en aktør (i dette tilfellet; dommer) som har hatt en tilknytning til miljøet rundt Ørbeck Sørheim, Strandskogen, SNG, m.fl. Les mer om SNG svindelen og Luxembourgselskapene som skulle tappe norske investorer for penger her. Både Katteland selv så vel som hennes mann/samboer synes altså å ha interesser i saken. Og om nå Katteland selv ikke skulle ha noen som helst interesse i saken, vil samboskapet/ekteskapet med Kihle likevel peke i retning av overinteresse.

Så da er det kanskje ikke så merkelig at Katteland bidrar til å stoppe enhver etterforskning av mine godt dokumenterte anmeldelser. For et land, og for et rettsvesen!

 

Herman J Berge
Luxembourg