January 2005

RettsNorge i ny drakt

Våren 1997 gjorde jeg og en medarbeider i Stud.Jur. et intervju med Carsten Smith (Høyesterettsjustitiarius), Eivind Smith (Professor dr. juris) og Edward Grimstad (Stortingets visepresident).

I dette intervjuet sa Eivind Smith bl.a. at det normalt ikke drives partipolitikk i norske domstoler. Carsten Smith ble noe indignert over dette, hvor han deretter uttalte at ”Etter 40 års samliv med norske domssamlinger, vil jeg hevde at det ikke finnes grunnlag for å si at det drives partipolitikk innenfor domstolene.”