December 2000

"Svart flekk på fru Justitias kappe"

Tung materie
Fire dommere - en i reserve - har sittet i Oslo byretts sal nr 427 siden 12 september og hørt på et seks uker langt innledningsforedrag, fire uker med vitneavhør og to uker med avsluttende prosedyre. Det har vært en tung materie å sette seg inn i for dommerne, hvor meget kompliserte fiktive avtaler, antedateringer av kontrakter, stråselskapers funksjon i utlandet, og metoder for uttapping av penger til skatteparadiser, har vært meget omtalte temaer.