April 2001

Dom har falt i Kristensen - saken

Den danske statsborgeren som ba barnevernet i Kvinnherad om å bistå i den straffbare handlingen som det er å bortføre barn fra Norge, går fri. Ingen norske myndigheter ønsket å bistå i å gjenopprette den lovlige situasjonen som nå var forrykket. Når Kristensen som en siste utvei tar saken i egne hender, griper straks alle norske myndigheter inn og krever å få sperret Kristensen inne for den gjenopprettende handling.

Makt og omsorg

Form og innhold

Barneloven er under revisjon. Lite eller ingenting er gjort for å forstå dynamikken i barnefordelingssaker. Kritiske studier av rettspraksis er mangelvare, likeledes forsøksvis sortering av strukturnivåer. Nærværende artikkel baserer seg delvis på en "close reading" av ulike kildeskrifter som aktualiserer grenseoppgangen mellom det jeg oppfatter som det helt sentrale paradigme: forholdet mellom Makt og Omsorg.