October 2000

Punkteringsdokumentet Maskinskrevet

 

14/9 - 1978

Kjære venn

Vedlagt et harmdirrende innlegg i Olsenstriden fylt av invektiver og injurier. Hvis innholdet skulle komme din venn Einar Riis eller noen i hans krets for øye eller øre, ville jeg formentlig for alvor bli konfrontert med straffelovens §247.

Jeg skal i lagmannsretten i Oslo i uken 2 - 6 okt og kan da bistå ytterligere med å punktere din venns saksanlegg.

Med vennlig hilsen

Nils B. Hohle

 

Investment Grant

På midten av 60 -tallet startet engelske myndigheter å subsidiere kontraheringer av nye skip med 20% av kontraktsummen. Det ene vilkåret for å få denne "Investment Grant" var at rederiet som kontraherte nybygget måtte være britisk.

Norske redere fant ut at dette var en gylden mulighet til å få subsidiert også sine egne nybygg. Det man da gjorde var å opprette egne selskaper i England, eller man kontaktet engelske selskaper, slik at disse engelske selskapene proforma ble stående som kjøper av nybygget.

Hokland-saken

Hokland-saken
Det er innkalt til forberedende rettsmøte i Trondheim byrett den 16 oktober 2000, hvor retten skal behandle en meget spesiell straffesak som tidligere sjef for Dikema Industri A/S sitt salgskontor i Trondheim, Kurt Hokland, har reist mot tre lagdommere.

Hvor er pressen?

10 doktoravhandlinger
Spørsmålet er mer enn relevant. Juridisk sett er Riis-saken noe av det verste, men samtidig kanskje noe av det mest spennende - i negativ retning - som har skjedd i norsk rett på lang tid. Den har ingredienser i seg som burde få selv den roligste sørlending til å røre noe på øyelokket. Under et møte med tidligere stortingsrepresentant Johan C Løken, uttalte han at Riis-saken burde kunne avføde minst 10 doktoravhandlinger nede på juridisk fakultet!