Har du problemer med loven – skyld på mensen

Time to read
3 minutes
Read so far

Har du problemer med loven – skyld på mensen

Sat, 15/12/2012 - 22:33
Posted in:
0 comments

Kvinnelige advokater i fruktbar alder synes nå å kunne fritt skylde på hormonelle forstyrrelser dersom man skulle bli tatt for å ha forfalsket dokumenter eller gjort andre dumme straffbare ting. Saken er hentet fra www.nzherald.co.nz (NZH).

En av New Zealands mest glitrende stjerner innen jussen, tidligere student ved Harvard Business School, London School of Economics og Institute for Strategic Leadership (NZ), advokat Anita Killeen, har i over ett år vært anklaget for å ha forfalsket en e-post, dette i relasjon til en noe spesiell sak.

Killen, som frem til 2010 var hva man på norsk vil benevne som ledende førstestatsadvokat ved ØKOKRIM (chief prosecutor ved Serious Fraud Office (SFO)), innrømmet forholdet, men under rettssaken skyldte hun på at hun hadde tatt en dobbel dose av et bestemt fruktbarhetsmiddel. I dag var hun i retten og fikk sin dom. Under domsavsigelsen, hvor Killens advokat fikk lov å sitte ved siden av sin klient (hvilket er høyst uvanlig), uttalte dommer Mary Beth Sharp at Killen var en eksepsjonell person som hadde havnet i en eksepsjonell sak. Dommeren ga altså klare signaler om at hun ikke hadde lyst å skade denne advokatstjernen, og det gjorde hun da heller ikke.

Anita Killeen er for øvrig kjent for å ha hatt hengende bilder av sine ” troféer ” på kontorets vegger, altså bilder av dem hun har fått dømt, et slags forbryteralbum på statsadvokatkontorets vegger.

Dommeren aksepterte anførselen fra Killens advokat, QC Paul Davison; at Killen hadde fått en sjelden psykologisk reaksjon fra det "kraftfulle" fruktbarhetsmedikamentet, hvilket kan gi omtrent 1 % av kvinnene som benytter dette medikamentet symptomer som irrasjonalitet, glemskhet og tvangstanker. Dommeren dimitterte Killen uten noen form for korreks, ja, altså, Killen ble rett og slett frifunnet.

Resultatet av denne avgjørelsen har ikke latt vente på seg. I likhet med mennesker i resten av verden, reagerer også alminnelige mennesker i New Zealand mot elitens nikkedukker og deres til tider fantastiske avgjørelser: ” Kødder de, eller ”, var en av reaksjonene. Andre reagerte med stor overraskelse på at advokaten fikk sitte ved siden av sin klient under domsavsigelse i en straffesak: ” Dette er meget uheldig, idet det skaper et klart inntrykk av at hun mottar spesialbehandling, simpelthen fordi hun er advokat.

Den største negative reaksjonen, i følge NZH, ble tildelt dommerens handlemåte, mer presist; at dommeren aksepterte at Killens i utgangspunktet straffbare handling (forfalsking av e-poster) kunne forklares som en reaksjon på en dobbel dose av et fruktbarhetsmedikament, spesielt da produsenten selv hevder at man til og med kan ta en trippel dose, dersom nødvendig. Dommeren baserte sin vurdering på en professors uttalelse om mulige ”bivirkninger”, men flere av leserne ble ikke spesielt overbevist.

En NZHs lesere reagerte slik: ” Dette er på linje med; ”Jeg har mensen.

Killeen er en dyrevenn. I tillegg til å sitte i styret i SPCA (NZ), deltok hun også i et panel av toppadvokater som kjørte dyremishandlingssaker helt gratis.

Lederen for SPCA, Charles Cadwallader, mente at det hele var en forbanna skam. Han mener at ” Anita har lidt mer enn nok av skade og straff. Hun må nå få muligheten til å fortsette sitt liv og sin karriere .” Ja, dere, denne strofen er jo vel kjent fra det gode selskaps venner, og andre ryggmargsløse mennesker. Snillisme og et klapp på skulderen er ikke akkurat et særnorsk fenomen.

Etter at Killeen forlot jobben som førstestadsadvokat (en ny leder av SFO, Adam Feeley, hadde nemlig gjort Killeen overflødig i 2010), tok hun jobb som advokat i et advokatfirma som har spesialisert seg innenfor bedrageri (fraud) samt sivil- og straffeprosedyre.

Omtrent ett år etter at Killeen ble overflødiggjort av Feeley, fikk hun – synes i hvert fall hun selv – sin sjanse til å slå tilbake. Hun lot seg rive med, godt hjulpet av fruktbarhetsmiddelet, og medvirket i en svertekampanje mot Feeley.

Det hele startet med at Feeley ikke bare hadde feiret at det ble reist tiltale mot lederen av et fallert finanskonsern, Feeley tok like godt og sprettet en flaske Champis som var konfiskert fra dette selskapet og skålte for tiltalen sammen med enkelte SFO-ansatte. SFO-lederens høyst spesielle lykkerus fikk ham også til å skrive til de ansatte og fortelle dem at det hadde vært ” en fantastisk uke .”

Politi og påtalemyndigheter lekker som en sil verden over, følgelig ble e-posten ikke uventet lekket til media, og Feeley fikk pepper for sin spesielle feiring, og det er altså her Killeen fikk sin sjanse. Eller for å si det i Killeens ånd: Det var her fertilitetsmiddelet slo inn.

Ikke lenge etter at media pepret Feeley, mottok to aviskonsern ytterligere en e-post, som angivelig skulle være skrevet av Feeley, og hvor SFO-lederen innkaller til møte for å skåle for den uunngåelige implementering av hans forslag til omlegging av SFO. Denne siste e-posten ble lekket i den hensikt å få journalistene til å forstå at Feeleys restrukturering av SFO var bestemt på forhånd, og derfor var både urettferdig og krenkende for dem som måtte gå (les; Anita Killeen).

Da denne e-posten kom ut, åpnet Feeley etterforskning for å finne synderen, og der fant han altså Killeen som han vel ett år tidligere hadde sparket fra sin trone. Killeen ble bl.a. siktet for å ha forfalsket dokumentene som ble sent til media. Det hører med til historien at Killeen veldig gjerne ønsker å bli dommer, men nå kan altså denne karrieren være blåst og det takket være et fertilitetsmiddel. Killeen burde kanskje saksøke legemiddelfirmaet, om hun da tror på det hun selv sier. God Jul, sier jeg.

Feeley var ikke akkurat imponert over dommerens handlinger. Hans kommentar til den skandaløse dommen passer bra verden over: ”Vi har et rettssystem, men ikke et rettferdig system” (” We have a legal system but not a justice system ”).

Det hører også med til historien at politiet nå skal etterforske saken for å se om Anita Killeen faktisk fikk spesialbehandling. Vi vet vel alle hvordan utkommet av denne etterforskningen kommer til å gå.

 

Herman

 

Nuku'alofa