Politiet gikk fra mistillit til fullstendig tillit på bare timer

Time to read
3 minutes
Read so far

Politiet gikk fra mistillit til fullstendig tillit på bare timer

Fri, 19/12/2014 - 16:57
0 comments

I VG av 18. desember 2014 kan vi lese at politiet plutselig har fått full tillit blant folket. VG-hjelper deg åpnet med følgende overskrift: Folkets dom: Nå stoler vi (VG og dets lesere) på politiet. Tilliten er større en før 22. juli, hva nå det skulle bety.

 

I et svært bilde av Høyblokka – hvor avdelingsdirektør Jan Gotaas hev seg ut av sitt kontor, eller fikk bistand, og endte sine dager på kantinetaket – ser vi politidirektør Odd Reidar Humlegård i lett passgang med dagens henleggelser trykket inn i en håndveske. Hva dette arrangementet skulle tjene til er ikke godt å vite.

Uansett. Hvordan kan det ha seg at 90 % av folket har tillit til politiet? Jo, det skinner igjennom i artikkelen.

Det norske folk er nemlig fullstendig oppløst i terrorfrykt. De tror at det eksisterer en reell ekstern terrorfare, hvilket det ikke gjør, og da er det ikke vanskelig å skape tillit. Man lar seg bare bevæpne til tennene, med håndvåpen og maskingevær, og så er jobben gjort. Full tillit! Folk er enkle slik. Hva som er så tillitvekkende med å la en armé full av fullstendig uerfarne og – for manges del – lett psykotiske menn og kvinner fly gatelangs med maskingevær og en skjelvende finger på avtrekkeren, forstår ikke jeg. Tillit får de så det holder.

Men, så kom Monika-saken, og enkelte nordmenn våknet opp av rusen. Hva gjør politiet med noe slikt? Jo, de snur det på hodet, sender noen av sine beste brannslukkere til Bergen for å dekke over alt som er mulig å dekke over, for så å si at denne saken viser at politiet fungerer. Og går ikke dette helt etter planen, så gjør man som Høyesterettsjustitiarius Tore Schei, man kjøper noen svindyre tjenester fra gallupbyråene, og vips så har man full tillit. 

Jeg har gjennom årenes løp anmeldt en lang rekke straffbare handlinger til politiet, både på egne vegne og på vegne av mine klienter. Flere av disse anmeldelsene er bankers-anmeldelser, altså; slike anmeldelser hvor det ikke er tvil om faktum og den kriminelle vilje og hvor det bare er å skrive ut tiltale. Én av disse var en anmeldelse mot landets mektigste mann på 90-tallet, statens redningsmann gjennom 30 år, Ole Lund. Han avga vitneforklaring for tingretten. Forklaringen ble tatt opp på bånd, med tingrettens eget lydutstyr. Deretter – i lagmannsretten – avga han en forklaring som stred mot den første. I jussens og logikkens verden er det – når man blir sittende igjen med to uttalelser som strider mot hverandre – ikke nødvendig å avklare hvilken av disse som er løgnaktige, og Ole Lund skulle ha vært dømt til soning på Ullersmo. Men, slik gikk det selvsagt ikke. Anmeldelsen ble henlagt dette til tross for at jeg presenterte tingrettens og lagmannsrettens lydopptak.

Ikke én eneste av disse anmeldelsene har engang blitt etterforsket. Ikke én. Alt er blitt henlagt, eller omkodet og forlagt. Vi snakker her om hundrevis av politianmeldelser hvor de fleste av disse anmeldelsene dreier seg om meget grov kriminalitet og hvor henleggelsesprosenten like fullt ligger på nøyaktig 100 %.

Med bakgrunn i den erfaring jeg har med politiet så kan jeg trygt si at jeg har null tillit til denne statlige hjernedøde muskel, og man kan mot denne bakgrunn trygt legge til grunn at politiet er fullstendig korrumpert – helt inn til kjernen – noe jeg er sikker på at alle de andre som har opplevd at politiet har henlagt deres anmeldelser er fullstendig enig i.

Gallupundersøkelsen som VG-hjelper deg har publisert i dag er i beste fall en villedelse. Skal man ha den minste sjanse til å vurdere folkets oppfatning om noe, så må man da for svingende se til å informere vedkommende før man setter seg til å stille spørsmål. Dersom alle de over 6.000 som ble spurt hadde blitt gitt et informert grunnlag å vurdere spørsmålene på, er jeg sikker på at alle sammen hadde sagt at det ikke har den minste tillit til politiet. Men, et slikt scenario vil jo ikke justisministeren og hans lakeier kunne leve med, så da er det bedre å bedra og villede. Man får det man betaler for, det er sikkert.

Nedenfor skal jeg legge inn linker til enkelte av de anmeldelsene jeg har medvirket i. Som dere vil se dreier det seg om meget alvorlig kriminalitet, og i og med at politiet henlegger disse straffbare forhold, kan jeg ikke konkludere annerledes enn at politiet medvirker i å dekke over alvorlig kriminalitet. Politiets reelle rolle i samfunnet er altså omvendt av hva man skulle forvente.

Én ting er jeg enig i VGs artikkel, og det er at politiet er fullstendig avhengig av tillit blant folket. Forsvinner tilliten har vi ikke noe politi, og det er faktisk dit vi er på vei.

Anmeldelser
260506 Anmeldelse av Patentstyrets leder (Tyvik as) – Vi vant mot Patentstyret og Norge i Strasbourg 2. mai 2013.

090707 Anmeldelse av medlemmer av mafiaorganisasjonen Riis og deres advokat Ole Kristian Aabø-Evensen (straffbare handlinger i Monago)

070507 Anmeldelse av advokat Ole Kristian Aabø-Evensen

190607 Anmeldelse av advokat Ole Kristian Aabø-Evensen

200607 Tilleggskrift til Anmeldelse av advokat Ole Kristian Aabø-Evensen

301007 Anmeldelse av advokat Christian Bruusgard (styreleder i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, tidligere dømt for korrupsjon i Veidekke)

301007 Anmeldelse av sorenskriver Kristin Jahre Ramm (Asker og Bærum tingrett)

221208 Anmeldelse av Trygve Hegnar og journalist Sæther

311208 Anmeldelse II av Trygve Hegnar og journalist Sæther

150108 Anmeldelse av Førstelagmann Nils Erik Lie og lagdommer Bernhardt

250108 Anmeldelse av ”dommer” Hanne Tenden (Oslo byfogdembete)

150208 Anmeldelse av advokat Christian Bruusgard (trusler)

180908 Anmeldelse av Amelia Riis – falsk forklaring for offentlig myndighet (angitt å drive databasevirksomhet)

300810 Anmeldelse av lagdommer Fossum

300810 Anmeldelse av tingrettsdommer Jannicke Johannesen

120910 Anmeldelse av Erling Moe (Domstoladministrasjonen)

220910 Anmeldelse av lagdommer Hedlund

101210 Anmeldelse av Ulvig/Kiær/Mæle til Økokrim (skogsalget i Nord-Trøndelag)

310413 Anmeldelse av advokater ved advokatfirma Torkildsen Tennøe

280714 Anmeldelse av politimester Prytz

 

Herman J Berge
I eksil

Nuku'alofa