KONGEDØMME ELLER IKKE – Hvordan endre statsform uten å endre konstitusjonen?

Time to read
1 minute
Read so far

KONGEDØMME ELLER IKKE – Hvordan endre statsform uten å endre konstitusjonen?

Sun, 02/03/2014 - 17:13
Posted in:
0 comments

Det er vel enkelte blant dere som kunne tenke seg en stat uten konge. Ja, hvorfor ikke? Hvem kan vel støtte en konstitusjon som gir all makt til en konge, og som samtidig gjør kongen uangripelig? På dette området er grunnloven intet annet enn et fundament for et diktatur.

SV har i mange år stått i bresjen for å fjerne kongedømmet, og å forsøke å innføre republikk. En slik endring av statsstyret må skje gjennom en grunnlovsendring. SVs endringsforslag har derimot falt til jorden hver gang, delvis fordi grunnlovsendringer tar tid, veldig lang tid, samt at det kreves 2/3 dels flertal i Stortinget, hvilket ikke har vært helt lett å samle, i hvert fall ikke til en slik sak, hvor så mange medaljer - heder, ære, berømmelse, og alt annet som en typisk fasadeklatrer vil være avhengig av - står på spill. Alminnelige lovendringer på Stortinget krever bare simpelt flertal.

Jeg har et forslag som kan nøytralisere eller tilsidesette kongedømmet én gang for alle. Bare hør her. Så lenge kongen er umyndig kan han ikke sitte i Statsråd, og rikets bestyrelse skal – dersom hele kongeslekten er umyndig – nødvendigvis forvaltes av regjeringen, jf grl § 41, siste pkt.

I medhold av grl § 8, første ledd, skal kongens myndighetsalder fastsettes ved lov. Dere finner loven her. Det vil med andre ord si at det er opp til Stortinget – gjennom simpelt flertall – å fastsette myndighetsalderen. Vi er blitt vant til å tenke at myndighetsalderen for oss dødelige er 18 år, men det er intet som hindrer Stortinget i å fastsette en annen alder, så også for Kongen, og dersom Stortinget vil, kan myndighetsalderen for Kongen gjerne fastsettes til – la oss si – 100 år, og vips så har Stortinget med et simpelt flertall fjernet eller i hvert fall tilsidesatt kongedømmet ad lovlig vei.

For den som måtte føle at man gjennom et slikt lite grep tråkker på grunnlovens ånd, kan jeg bare si at lovendringen av Kongens myndighetsalder ikke er noe større krenkelse av den lille forskremte ånd som måtte være igjen enn SVs gjentagne grunnlovsforslag om fjerning av kongedømmet (eller for ikke å snakke om den voldtekt som Høyesterett nær sagt kontinuerlig har gjort denne ånd til gjenstand for) som vel for øvrig har fått mer og mer støtte blant allmuen. De kongelige blir ikke umyndiggjort ved dette lille grep, bare konstitusjonelt umyndiggjort.

Ha en fin dag.

 

Herman J Berge
I eksil

Nuku'alofa