Nekrolog

ARILD LUNDQUIST (10.02.1963 – 26.08.2019)

Erklæringen, og alt det hva den var ment å bære med seg, og som skulle ha beskyttet Arild og hans bror mot overgrep fra det offentlige, har vist seg fullstendig verdiløs, hvor prinsipper som likhet for loven, rettssikkerhet i rettspleien, rett til å gjøre opprør mot undertrykkelse, og ikke minst prinsippet om eiendomsrettens ukrenkelighet i beste fall – av landets politikere, dommere og andre offentlige ansatte – har blitt og fremdeles betraktes som irriterende brødsmuler i foldene på en bok man forsøker å lese på sengen.

Jørgen Kosmo er død

Når de lever beskyttes de gjennom maktmisbruk, og når de dør legges et beskyttelsens slør over deres virke i form av en nekrolog  Herman J Berge

Sist jeg skrev om Jørgen Kosmo hadde han nettopp gått av som Stortingspresident. Det var for 13 år siden, i 2004, og i den anledning fant jeg det passende å beskrive deler av hans virke. Artikkelen – Bestyreren av demokratiets høyborg gir seg (2004) – finner dere her.

Einar Riis-Johannessen er død

Jeg har kjent Einar i over 9 år nå, og jeg vil aldri glemme første gangen jeg snakket med ham. Hvilke konsekvenser samtalen skulle få for meg.

Samtalen ble starten i en prosess som skulle gi meg innsikt i maktmisbruket og råten i det norske rettsvesen, og som fikk meg til å innse at Norge i realiteten ikke styres etter demokratiske prinsipper. Historien omkring mitt første møte med Einar fortjener derfor en plass i denne nekrolog.