January 2001

Maktmisbruk gjennom pressen

Maktstilling og argumentasjonsverdi
Mennesker med makt - som blir kritisert - misbruker sin posisjon ved å avfeie kritikk med ikke-konstruktive anklager. Metoden blir ofte brukt, og antakelig gjør den stor skade ved at menigmann virkelig tror på en maktsterk persons uttalelser. Argumentasjonsverdien i en uttalelse blir av menigmann mange ganger bestemt av maktpersonens stilling, og ikke av hans evt faglige kvalitet.