July 2006

Hva er ytringsfrihet? - Har vi ytringsfrihet?

For meg er det trist men også lærerikt å se at et system (rettssystemet) som styres av skjulte nettverk, med skjulte agendaer, under skjulte og – for den alminnelige borger – ukjente prinsipper som med nødvendighet må gi helt uforutsigbare og derved urettferdige resultater, likevel klarer å leve i beste velgående i et såkalt demokrati som Norge.